Dammtrivsel

Publicerad av Dammtrivsel

Dammskötsel på våren

Att få en bra start på dammvåren är viktigt, så det är viktigt att tänka på några saker.

Under vintern har den biologiska aktiviteten i dammen varit låg, för att när temperaturen åter stiger öka igen. Slam och annat skräp på botten av dammen skall nu brytas ned av syrekrävande bakterier. Det är därför en god regel att så snart som möjligt städa dammen. Ta bort så mycket bottenslam det går. Använd en håv eller en dammsugare. Töm dammen till minst hälften och fyll på med nytt vatten. Tillsätt startbakterier i filter och damm, för att få igång bakteriefloran fortare, se produkterna under Dammstart. Se också till att det är rätt vattenvärden i dammen, t ex pH-värde och KH-värde, se produkter under Analys. Om vattenvärdena är dåliga är det bra att tillsätta preparat som stabiliserar pH- och KH-värdena, vilket är mycket viktigt tidigt på våren, så att fiskarna får en bra start på säsongen. Se produkter under Underhåll.

På våren är solljuset starkt, dammens nedbrytning har inte kommit igång riktigt. Överskottet av näring gör därför att det lätt bildas svävalger (brungrönt vatten). För att förebygga svävalger kan man använda produkterna under Mot grönt vatten. Har du haft en luftpump under vintern är det en god idé att låta den gå på sommaren också. Det extra syret kommer fisken att tacka dig för.

Att köpa guldfisk till en nyanlagd damm på våren går bra. Då bör vattentemperauren vara 10-12°, men vänta med koi karp till temperaturen stigit till ca 15°, om de inte gått i kallare vatten. När temperaturen når 8-10° är det tid att börja mata fisken. Den behöver ett riktigt tillskott av ett foder som är utprovat som vårfoder efter vintern. Power energifoder eller Wheat germ är det rätta valet att börja med. Fodret ger ett extra energitillskott när temperaturen ligger mellan ca 7-15°. Det går bra att använda även vid högre temperaturer.

Har du en UV-C-enhet är det dags att byta lampan och göra rent kvartsglas i ljummet diskvatten med lite avkalkningsmedel, om du har beläggningar på kvartsröret. Lampan måste bytas även om den lyser. De aktiva UV-Cstrålarna minskar dramatiskt efter ca 8000 timmars drift. Det är också mycket viktigt att göra rent kvartsglaset, hylsan som lysröret sitter nedsänkt i. Det skall göras rent både på in- och utsidan. Skuva ur den del där lampan sitter i. Du ser då kvartsglaset i UV-C enheten. Känn med fingret längs kanten och du känner några ‘hack’ i flänsen. Ta en bred mejsel och vicka försiktigt så kommer hela kvartsglaset. Gör rent det försiktigt och byt lampan. Om kvartsglaset ej går att rengöra, eller är matt och repigt, byt kvartsglas, det har stor betydelse för UV-enhetens effekt. Klart för den nya säsongen!

Nu är det hög tid att plantera växter. Köp lite nya vattenrenande växter, ex.vis hornsärv, vattenaloe, vattenpest eller kanske vattenmöja som får talrika vita blommor. Vänta med flytväxter som ex. musselblomma. Temperaturen behöver bli minst 15° i vattnet först. Näckrosor går utmärkt att plantera tidigt. Se till att det finns skott på näckrosen. Glöm inte att gödsla växterna med näringskulor.

Tillbaka till Kunskapsbanken