Mot trådalger

Trådalger kan vara ett problem i dammen, de växer oerhört fort om de har rätt förutsättningar, särskilt om det är fosfatrikt/näringsrikt vatten Det finns flera olika typer av preparat som avhjälper och reducerar problemen. Trådalgerna bildar långa gröna trådar och finns oftast kring växter och stenar, det går att dra upp en del med handen eller en håv, men det finns lösningar för det.

Showing all 6 results