Förfilter och Sievefilter

Förfilter är oftast ett grovsmutsfilter som tar det grövsta smutspartiklarna, oftast den synliga smutsen. Ett bra komplement till andra filter. De flesta är gravityrmatade och en del är pumpmatade. I gravityrmatade filter monteras pumpen efter filtret och sedan pumpas vattnet vidare till ett annat filter, ex PB-filter eller Ecobead. För att använda ett gravityrmatat filter så måste dammen ha ett bottenavlopp, därför att det är självtryck in i filtret. I de pumpmatade har man pumpen i dammen och kan ha filtret på den högsta punkten. Vill du ha hjälp att välja rätt förfilter, kontakta oss gärna.

Endast ett sökresultat