Förfilter

Förfilter är oftast ett grovsmutsfilter som tar det grövsta smutspartiklarna, oftast den synliga smutsen. Ett bra komplement till andra filter. De flesta är gravityrmatade och en del är pumpmatade. I gravityrmatade filter monteras pumpen efter filtret och sedan pumpas vattnet vidare till ett annat filter, ex PB-filter eller Ecobead. För att använda ett gravityrmatat filter så måste dammen ha ett bottenavlopp, därför att det är självtryck in i filtret. I de pumpmatade har man pumpen i dammen och kan ha filtret på den högsta punkten. Vill du ha hjälp att välja rätt förfilter, kontakta oss gärna. Bilden visar installationsexempel på gravityrmatat sievefilter.

Flödesfilter sieve 1

Showing all 11 results