Trumfilter

Trumfilter/gravitationsmatade filter innebär att det finns självtryck in i filtret och att pumpen monteras efter filterkammaren och transporterar vattnet vidare till ett vattenfall/ bäck. Filtret placeras i vattnets nivå och filteranläggningen måste alltså vara under marknivå, (såvida inte dammen är upphöjd ovan mark). Detta system är det bästa och effektivaste för att hålla en koidamm ren, eftersom stora partiklar kan dras med in i filtret t ex genom ett bottenavlopp. Ingen pump som kan bli igensatt.  Vill du ha hjälp att välja rätt filter, kontakta oss gärna. Bilden visar ett installationsexempel på gravitationsmatat filter.

Gravitationsmatat sieve

Showing all 3 results