Dammstart

Att ha en bra bakteriekultur i dammen och filtret har stor betydelse för att dammen ska fungera optimalt, med nedbrytning av olika ämnen och för att ge fisken en god start på säsongen.

Showing all 10 results