Dammstart

Att ha en bra bakteriekultur i dammen och filtret har stor betydelse för att dammen ska fungera optimalt, med nedbrytning av olika ämnen och för att ge fisken en god start på säsongen.

Endast ett sökresultat