Bygga baddamm/koidamm med helofytfilter

lördag, 16 januari, 2021

Installera springvattensten

lördag, 25 april, 2020

Koidamm med EconoBead-filter

lördag, 4 april, 2020

Service av BioClear-filter

lördag, 4 april, 2020

Bygga bäck med vattenfall

torsdag, 12 mars, 2020

Bygga bäck med vattenfall

torsdag, 4 april, 2019

Filterinstallation – gravityr- och pumpmatat

måndag, 8 februari, 2016

Bygga reningsdamm

måndag, 8 februari, 2016

Sötvattenmussla

fredag, 29 januari, 2016

Stör

fredag, 29 januari, 2016

Koikarp

fredag, 29 januari, 2016

Guldid

fredag, 29 januari, 2016