Flödesfilter

Flödesfilter är ett filter som ska placeras på den högsta punkten, så att vattnet rinner ut av självtryck i ex bäcken. Fördelen med flödesfiltret är att om det samlas mycket smuts i det så förlorar det ändå inte i tryck utan vattnet kan passera ändå. En beprövad metod att rena vattnet, tack vare den höga biologiska nedbrytningen. Det finns heller inga tekniska komponenter som krånglar. Enkel rengöring av filtret, spola av filtermaterialet, öppna kranen i botten och släpp ut smutsen. Vill du hjälp med att välja ett flödesfilter, kontakta oss gärna. Bilden visar ett installationsexempel på flödesfilter.

Flödesfilter skiss 1

Endast ett sökresultat