Mot slam och näring

Att förebygga algtillväxt i dammen underlättar mycket under säsongen och du får njuta mer av din damm. De finns bra preparat som binder näringsämnen, så de lättare lossnar från botten och kan tas upp i filteranläggningen.

Showing all 8 results