Mot slam och näring

Att förebygga algtillväxt i dammen underlättar mycket under säsongen och du får njuta mer av din damm. De finns bra preparat som binder näringsämnen, så de lättare lossnar från botten och kan tas upp i filteranläggningen. Microbe-lifts produkter är , enligt oss, de bästa och produkterna med hög kvalitet. De är dessutom utprovade för vår-, höst- och vintertemperaturer, samt biologiskt och miljövänligt extrakt.

Endast ett sökresultat