Nivå- och flödesvakter

Nivåvakten stänger av pumpen då vattennivån blir för låg i dammen, en investering som kan rädda dig och fiskarna om något går fel, ex en slang lossnar. Flödesvakten används när strömmen går och det inte blir något vatten i ledningen som cirkulerar, då sänds meddelande till telefonen. Nivåpåfyllaren är bra att ha om du har en hög avdunstning i dammen och inte vill fylla på vatten ofta, det sköter sig självt.

Showing all 2 results