Fontänpumpar

Det finns fontäner för både större och mindre anläggningar, från 40 cm stråle till flera meter.

Fontänens höjd bör inte bli högre än en tredjedel av dammens diameter, så att det inte stänker ut för mycket vatten runt dammen. Både i stora och små dammar ger fontänpumpen en god syretillförsel. Komplettera gärna med en belysning.

Showing all 15 results