Mot grönt vatten

Svävalger kan vara ett problem i dammen, det är oftast ofarligt, men det finns lösningar. Det finns flera olika typer av preparat som avhjälper och reducerar problemen. De vanligaste algerna är svävalger och trådalger. Svävalgerna ger oftast ett grågrönt vatten som gör att siktdjupet försvinner och ibland grönbubbligt slem på ytan. Här finns olika typer av algmedel som passar din damm, både förebyggande och direktverkande medel.

Showing all 6 results