Siktglas och backventil

Siktglas är till för att se hur rent vattnet är vid en backspolning av ett filter, backventiler används för att inte vattnet ska gå tillbaka vid ev stopp och häverteffekten stoppas.

Showing all 5 results