Lågvoltspumpar

Vattenfalls- och fontänpumpar med transformator, passar för vattenarrangemang där barn ex leker i vattnet eller där man inte har tillgång till jordfelsbrytare eller inte vill ha ut starkström i trädgården. Lågvoltspumparna är först och främst för mindre vattenarrangemang och dammar.

Showing all 5 results