Skimrar

En skimmer följer vattenytan och tar bort allt som flyter på ytan, ex frömjöl och mindre löv. Skimmern gör nytta hela säsongen i dammen, men extra god nytta under hösten då de mindre löven faller. Det finns skimmer både med inbyggd pump och utan pump, då kopplas den till en separat pump. Det finns även sidomonterade skimrar, som placeras vid dammkanten och har högre filterkapacitet och klarar större löv.

Endast ett sökresultat