Flytande vattenväxter

De flytande vattenväxterna kommer i hem i maj och börjar då levereras. Flytande vattenväxter flyter på ytan och behöver ej planteras i jord. De är bra för att solskydda dammen och fiskarna får skydd och skugga. De är näringsupptagande och begränsar därmed algtillväxten. Ju fler flytväxter – ju bättre vatten.

Showing all 2 results