Bygga bäck med vattenfall

torsdag, 4 april, 2019

Filterinstallation – gravityr- och pumpmatat

måndag, 8 februari, 2016

Bygga reningsdamm

måndag, 8 februari, 2016

Dammskötsel höst och vinter

fredag, 29 januari, 2016

Dammskötsel på sommaren

fredag, 29 januari, 2016

Dammskötsel på våren

fredag, 29 januari, 2016

Dammbyggnation med springvattenstenar

fredag, 29 januari, 2016

Bygg med färdigformade dammar och vattenfall

fredag, 29 januari, 2016

Dammbyggnation med gummiduk

fredag, 29 januari, 2016