UVC-enheter

UVC-enheten håller svävalgerna borta från dammen (det grågröna vattnet). Vattnet belyses, av ultravioletta strålar, under en liten stund och därefter håller vattnet sig klart och fiskarna syns. UVC-enheterna finns i olika storlekar, och anpassas efter behoven som finns. UV-lampan bör bytas varje år i enheten för att ge önskad effekt. Vill du ha hjälp med at välja en UVC-enhet som passar ditt behov, kontakta oss.

Endast ett sökresultat