Dammtrivsel

Publicerad av Dammtrivsel

Sötvattenmussla

mussla_aqua

Musslor är ett trevligt inslag i trädgårdsdammen. De ger inte bara ett naturligt och levande intryck utan hjälper också till att hålla dammens vatten klart. De filtrerar bort mikroalger som utgör födan för musslorna.

Musslorna lever halvt nergrävda i bottenslammet eller helst i sand och grus. Musslorna kan förflytta sig på bottnen. Genom musslans öppning strömmar vattnet in över två stora gälar. I gälarna filtreras partiklar ur vattnet och föres till munnen för att därefter strömma ur en mindre öppning i musslan. Musslan kan på det här viset filtrera upp till 40 liter vatten/timmen. Gälarna tar naturligtvis också upp syre ur vattnet. Det kan vara på sin plats att varna för att transportera musslor i täta plastpåsar eller hinkar med vatten. Syret kan lätt ta slut och djuret dör snabbt. I stället bör de transporteras i ett öppet luftigt kärl i ren luft. De kan på det här viset överleva i flera dagar. Det är ytterst viktigt att det inte blir för varmt under transporten.

Musslor är relativt tåliga, men har svårt att överleva om temperaturen stiger över ca 28 grader. Det är därför viktigt med en bra cirkulation i dammen. Dammen bör därför vara minst 70 cm djup gärna djupare. Är dammen i god balans och där också lever fisk kan musslorna föröka sig. På sensommaren släpper hannarna sin mjölke i vattnet som då strömmar in i honorna och befruktar äggen. Mussellarverna lever i honans gälar till våren då de blir frisimmande och lägger sig på botten av dammen. Deras vidare utveckling kräver en mellanvärd under 2-4 veckor i form av en fisk. Den sätter sig på fisken hud och lever där ett par veckor för att därefter lämna fisken och gå ner på botten och leva som de vuxna musslorna under resten av sitt liv. Fisken skadas inte av mussellarverna.
En mussla kan bli upp mot 15-20 centimeter och bli ca 15 år gammal

Tillbaka till Kunskapsbanken