Dammtrivsel

Publicerad av Dammtrivsel

Skötsel av och hur UVC-enheter fungerar.

Ultraviolett ljus (UV-C) är en beprövad metod för att eliminera skadliga mikroorganismer i vatten. Kortvågigt UV-C ljus dödar ett flertal organismer som finns i vatten, förutsatt att de utsätts för tillräcklig lång exponeringstid och dos.

UV-C bryter mikroorganismens DNA och hindrar den för att föröka sig. Svävalger klumpas ihop och kan filtreras bort i mekaniska filter. Det gör att vattnet ofta blir kristallklart och du kan verkligen njuta av dina fiskar. UVC-enheter består av en kammare där lysröret sitter omgivet av ett kvartsglas. Det är viktigt att kvartsglaset är av bra kvalitet och rengörs regelbundet för att ljuset skall kunna passera obehindrat. (vanligt glas släpper inte igenom UV ljus) En pump används för att pumpa vattnet förbi UV-C ljuset. För bästa resultat bör UV-C ljuset användas kontinuerligt (24 timmar/dygn) under säsongen. Det UV ljus som används mäts i enheten nanometer i våglängder från 190 nm-400 nm och delas in i tre band UV-A, UV-B samt UV-C. De två banden UV-A och UV-B är inte lämpliga för bakteriebekämpning eller att eliminera svävalger..

Följande faktorer påverkar effektiviteten av UV ljus

  • Storleken på organismen. Storleken står i direkt proportion till hur mycket UV-C som krävs.
  • UV-C enhetens Watt styrka. Styrkan på enheten påverkar hur snabbt vattnet kan passera.
  • Kontakt – tiden organismen utsätts för UV-C ljuset.
  • Temperatur och kvalité på kvartsglaset.

UV enheter fungerar bäst när temperaturen i enheten är ca 40-45 ° vilket om det är ett bra UV-C tagits hänsyn till vid konstruktionen av kvartsglasets kammare. För maximal funktion måste UVC röret bytas efter ca 7000 timmar. I praktiken en gång om året i Sverige. Du bör då också byta O-ringar till kvartsröret samt rengöra röret med ett milt avkalkningsmedel.

Så här stora doser UV-C dödar mikroorganismer

Ett 30 W UVC med ett flöde av ca 4500 l/tim ger ca 15000 nm sek/cm2.
Virus 15000
Svävalger 30000
Svampbakterier 45000

För att öka exponeringstiden måste flödet förbi UV-C röret minskas, eller låta vattnet passera flera gånger. UV-C ljuset är bara effektivt några cm från UV-röret, det är därför viktigt att vattnet passerar så nära UV-källan som möjligt. Vattnets klarhet påverkar också effektiviteten väsentligt.

Tillbaka till Kunskapsbanken