Mineralkraft är en naturlig gödning till dammens vattenväxter, tabletten innehåller 63 olika mineraler. Tabletterna fungerar som brustabletter och ser därmed till att mineralerna sprids ut i vattnet. Mineralerna främjar tillväxten av växterna, de binder även smutspartiklar, stimulerar den positiva bakterieutvecklingen och hjälper till att ge klart vatten i dammen. Tillsammans med PondPro blir resultatet ännu bättre.