Fosfatborttagare, 4 liter

759:–

Fosfatborttagare, flytande, binder fosfater och motverkar alger.

Finns i lager

Artikelnr: SC727 Kategori:

Beskrivning

Fosfater är en stor orsak till alger i trädgårdsdammen. Fosfat är ett näringsämne som inte bryts ned i filtret. Då en ny damm anläggs hjälper fosfatborttagaren till att hålla låga koncentrationer av fosfat från början. Ett överskott av fosfat är därför en stor orsak till oönskad algtillväxt, som kommit till av näringsöverskott av fiskmat, dött växtmaterial och fiskavföring. Fosfatborttagaren har förmågan att hitta stora mängder fosfat utan att negativt inverka på dammens vatten, då doseringen följs. Medlet sänker fosfathalten i dammen, det rekommenderas att hålla fosfatkoncentrationen till under 0.3 mg/ liter. Det rekommenderas att fosfatborttagaren tillsätts ca var sjätte vecka under säsongen, men var noga med att mäta värdet i dammen innan mer medel tillsätts. Fosfatborttagare är ett biologiskt, naturligt medel som inte innehåller några gifter, det ger ingen skada på varken fisk eller vattenväxter. Medlet blandas i dammvatten och hälls över vattenytan gärna där pumpen/cirkulationen är. Är pH-värdet över 8,8 i dammen ska det justeras nedåt innan. Tänk på att hålla medlet utom räckhåll för barn och det är endast avsett för dammar med prydnadsfisk i.

En dos: 30 ml/400 l dammvatten.

Flaskan innehåller 4 liter och räcker till ca 48.000 liter vatten.

Teknisk specifikation

Dosering:
30 ml:
till 400 liter vatten
1 liter:
till 12.000 liter vatten
4 liter:
till 48.000 liter vatten