Dammsalt, 10 liter

159:–

Dammsalt, 10 l, för behandling av sjuk fisk och förebyggande för fiskarna.

Finns i lager

Artikelnr: SC866 Kategorier: ,

Beskrivning

Dammsalt är ett natursalt (havssalt) utan några som helst kemiska tillägg och mycket lättlösligt. Dammsalt har en positiv effekt på dammlivet. Det är ett förebyggande medel mot fisksjukdomar. Salt kan användas parasit- och bakterieangrepp på fiskarna. När saltet används i förebyggande syfte, avstressande, skall koncentrationen vara högst 0,3 %. Dosera saltet direkt i dammen eller i karantäns kärlet. Salt som doseras direkt i dammen avlägsnas bara genom vattenbyten, tag därför hänsyn till tidigare tillförsel av salt. Överdosera inte eftersom dammens djur och växter kan ta skada av för hög dos.

Tänk på att inte använda salt om du har musslor i dammen.

Stör och guldid ska inte behandlas med starkare dos är 0,3%.

Tänk också på att filtermaterialet Zeolith aldrig får användas i kombination med salt i dammen. Resultatet blir att ammonium frigörs och kan orsaka förgiftning i dammen. Det är inte heller lämpligt att använda dammvattnet att vattna med i trädgården om salt tillförts dammen.

Bruksanvisning: Beräkna först dammens volym och tillsätt därefter 1 kg dammsalt/ 1.000 liter vatten. Byt en gång i månaden 20 % dammvatten och tillsätt 0,5 kg salt till 1.000 liter nytt dammvatten. Byt en gång om året ut 90 % av dammvattnet och tillsätt 1 kg dammsalt för 1.000 liter nytt dammvatten.

För behandling av fisksjukdomar: Tillsätt 5 kg för 1.000 liter dammvatten. Byt efter en vecka ut 90 % av dammvattnet eller vattnet i karantänkaret och tillsätt 1 kg salt för 1000 liter vatten. Var försiktig med att förena dammsalt och fiskmediciner.

Som urvattningskar för sjuk fisk: Använd ett rent kar fyllt med dammvatten. Tillsätt 3 kg salt för 100 liter vatten. Sänk ner fisken, med hjälp av en kupig håv, i 5 minuter i denna lösning. Tag därefter tillbaka fisken till dammen eller karantänkaret.

Teknisk specifikation