BioBoost är en naturlig mineralprodukt som återställer pH-värdet i dammar med lågt pH-värde. Produkten återställer flora och fauna och hjälper till att hålla vattnet klart. Den biologiska aktiviteten blir säkerställd och det utvecklar och bryter ned slamskiktet, det blir en bra mikrobalans i vattnet  helt enkelt.