Antiparasit 1 liter

498:–

Antiparasit 1 liter, fiskmedicin mot parasiter.

Finns i lager

Artikelnr: 70111 Kategori:

Beskrivning

Parasiter lever oftast på fiskens skinn, gälar eller fenor.
En sämre vattenkvalitet utsätter fisken för stress och är en riskfaktor,
som gör den lättare mottaglig för angrepp än i en välbalanserad damm.
Parasitangrepp är mycket vanliga i samband med:
stora temperatursvängningar, pH förändringar och för hög nitrit/nitratnivå.
En annan orsak kan vara syrebrist eller nya fiskar.
De flesta parasiter har en livscykel på ca 5 dagar.

Antiparasit är lämpligt att använda när:
Vita prickar, ca 0,2-1 mm, syns på fiskens kropp. (Vita pricksjuka.)
Mycket små prickar 0,2-0,4 mm syns. Odinium.
Fisken gnider sig mot stenar, botten och växter.
Fisken har en tendens att stå djupt mot dammkanten.
Fisken står vid ytan och verkar slö.(Gälparasiter).
Fisken är täckt av ett tjockt slemlager.

OBS! Vid kraftiga angrepp:
Håll fisken i en separat behållare. Ge en dos 1 gång/dag i 5 dagar.
Behandla ej stör och guldid, de är mycket känsliga för mediciner.

Det är lämpligt att stänga av UVC-enheten då behandlingen genomförs.

Teknisk specifikation

Dosering:
10 ml:
räcker till 90 liter vatten
1 paket, 1 liter:
räcker till 9.000 liter vatten