Algosol 500 ml

162:–

Algosol, 500 ml, förebyggande mot alla alger, till 10.00 liter vatten

Produktbeskrivning

Algosol förebygger och kontrollerar algtillväxten i dammen. De aktiva substanserna i vätskan förhindrar algernas fotosyntes. Eftersom alger är en viktig del i dammens biologiska system och viktigt för mikrofaunans näringskedja skall de inte förhindras totalt. Algosol verkar biologiskt och är ofarligt för växter, fiskar och andra djur som dricker ur dammen. Algosol kan doseras i förebyggande syfte och behandlingen kan återupprepas efter 14 dagar.

Teknisk specifikation

10 ml:
till 200 liter vatten
1 paket: 500 ml:
till 10.000 liter vatten