Vattenbalans

Att ha en bra vattenbalans gynnar det biologiska systemet i dammen. Det är nödvändigt att ha koll på pH-värde, KH-värde, och GH-värde med mera för att skapa den rätta balansen och  förhindra att vattenkvalitén svänger och skapar problem med ex sjuka fiskar. Vi har preparat för att hålla dammen i bra kondition. Läs mer under “Bra att veta om vatten och vattenkemi”

Showing 1–24 of 26 results