Dammtrivsel

Publicerad av Dammtrivsel

Plantering av vattenväxter

Vi kan erbjuda ett brett urval av vattenväxter för bästa betingelser för din damm. Många av växterna har vi hemma, men inte alla.

Näckrosor

Det här behövs för att näckrosorna skall bli så fina som möjligt och blomma ordentligt, en korg eller planteringspåse. Det är viktigt att använda en rejäl korg. Växterna blir större och får en bättre härdighet. Till mininäckrosor används minst en 23 cm korg och för större näckrosor minst 28 cm korg, gärna större. Näckrosor skall planteras i ren granulerad lera. De är de enda vattenväxter som vill ha lera. Vi har en speciell granulerad lera som är lämplig för näckrosorna. Man bör också tillsätta några näringskulor eftersom leran saknar näringstillsats. Näringskulorna räcker ett helt år och gynnar inte algtillväxten.

Fyll korgen eller plantpåsen med lera och låt rhizomet (jordstammen) hos näckrosen sticka upp en bit ovanför leran. Placera rhizomet lite snett ner i leran så får näckrosen flera tillväxtställen. Vattna igenom plantan och leran, så blir det inte så grumligt när näckrosen sänks ned i vattnet. Lägg singel eller sjösten ovanpå leran så fisken kan inte komma åt leran. Näckrosen sänks ner i dammen, först på en lite grundare plats innan den slutliga placeringen, då tar den sig snabbare, när den får mer ljus och lite varmare vatten.

När vintern kommer behöver man tänka på sin näckros. Har man en damm som bottenfryser så ska man ta upp korgen med näckrosen och placera den frostfritt och svalt, i ex garage eller källare. Sätt korgen i en hink med vatten. Det är dags att ta ut näckrosen när isen har smält, så den får solljus och börjar växa igen, ge några näringskulor i leran innan den sänks ned.
När man haft sin näckros under några år kan den behöva planteras om, så att rotstocken kan utvecklas på nytt. Det är då lämpligt att ta bort en del av rotstocken och den kan bli ytterligare en näckros. Tänk på att bara behålla de friska delarna av rotstocken, se till att skära av rotstocken med en vass kniv, så det blir en fin snittyta som snabbt läker ihop. Om näckrosen börjar blomma dåligt eller inte alls, så är det hög tid att dela den. Det har blivit alldeles för mycket rötter i korgen och för lite lera.

Vattenväxter

Växter i olika former är livsviktigt för din damm. De är inte bara vackra att se på utan hjälper också till att hålla vattnet klart och friskt. Växterna använder nitrat som är det sista steget i den naturliga nedbrytningen till näring och håller därför tillbaka algtillväxten. En bra tumregel är att ca halva dammen skall vara täckt av växter. Alla sorters växter är nyttiga för dammen biologiska liv. Växterna kan delas in i olika grupper. flytväxter, fuktzonsväxter, sumpzonsväxter och  undervattensväxter.

Det här behöver dina vattenväxter för att växa och trivas. Välj en planteringspåse eller korg av lämplig storlek. Fyll påsen/korgen med en speciellt framtagen vattenväxtjord för vattenväxter. Det är en tung jord där bara spårämnen tillsatts. Tillsätt några näringskulor som ger rätt näring i ett år, de gynnar inte algtillväxten. Med vattenväxtjorden och näringskulorna får växterna de allra bästa förutsättningar att bli stora och livskraftiga. Placera ett lager sjösten ovanpå leran så grumlas inte vattnet och fisken kan inte komma åt jorden. Genomvattna plantorna innan de placeras i dammen.

De flesta vattenväxterna tål vintern om de planterats på rätt sätt och på rätt djup. De återkommer villigt nästa säsong.

Tillbaka till Kunskapsbanken