Dammtrivsel

Publicerad av Dammtrivsel

Om fiskmedicin och fisksjukdomar

Det är viktigt att veta dammens volym vid dosering av fiskmediciner. Dosera alltid enligt bruksanvisningen på paketet.

Efter medicinering, vänta minst 5-7 dagar innan kuren ev. upprepas.
Medicinerna verkar bäst i temperaturer över 16 °.

Nya fiskar bör vara i karantän före utsläpp i en befintlig damm.

Används filter med UV-C bör UV-C enheten släckas under behandlingen.

Fisk är nästan alltid bärare av olika fisksjukdomar som bryter ut när förutsättningarna är de rätta, t ex dålig vattenkvalité eller häftiga temperatursvängningar. Det är därför viktigt att ofta kontrollera vattnets pH-, KH-, GH- och nitritvärden. Använd ett multitestset

Nya fiskar skall vänjas långsamt till det nya vattnet.

Var uppmärksam på om fisken bleknar, fiskarna gnider sig mot botten eller växter, fenorna fälls ihop. Det är ofta tecken på dålig vattenkvalité eller sjukdom.

Om fiskarna blir sjuka försök att ställa diagnos fortast möjligt.
Läs bruksanvisningen noga och se vilken sjukdom som är den mest sannolika.
Är bara enstaka fiskar angripna bör de behandlas utanför dammen i ett särskilt kärl.
Det är alltid säkrast att ha nya fiskar i karantän innan de sätts ut i en befintlig damm.

 

 

Kropp och fenor

Generella symtom

Vita prickar ca 1 mm stora – Fiskparasit (Ichthyophthirius)
– Behandla med Anti-parasit.

Vita prickar mindre än 1/2 mm. (Oodinium)
– Behandla med Anti-parasit.

Vit/grön “bomullsliknande” beläggning – Svampangrepp
– Behandla med Anti-svamp.

Vit slemmig beläggning – Ofta angrepp av små parasiter (Costia etc.)
– Behandla med Anti-parasit först.
– Om behandlingen behöver upprepas, behandla med Anti-svamp.

Större parasiter – T.ex. Gälmask (långsmal) eller fisklus (rund grön/transperant)
– Behandla med Anti-parasit.

Geleaktiga klumpar av slem (särskilt på karp), virusinfektion – slemmet skrapas försiktigt bort.
– Behandla med Anti-svamp.

Trasiga och blodartade fenor – Fenröta.
– Behandla med Anti- bakterie.

Öppna sår och ‘hål’ – Hålsjuka.
– Behandla med Anti-bakterie.

Kroppen svullnar upp och ögonen står ut – Bukvattensot. (svårt att bota)
– Behandla med Anti-bakterie.

Gälar

Kraftig gälaktivitet är oftast ett uttryck för syrebrist eller dålig vattenkvalité, ett delvattenbyte rekommenderas. Kraftig gälaktivitet som inte upphör trots vattenbyte och en rödfärgning av gälarna kan vara ett symtom på en infektion i gälarna och behandlas med Anti-bakterie

Salt

Havssalt utan jod är utmärkt att använda i förebyggande syfte. Dosering i förebyggande syfte 0,3 %, dvs 1 kg salt per 1000 liter vatten, byt en gång i månaden 20 % av dammvattnet och tillsätt 0,5 kg dammsalt per 1000 liter vatten. Fisken har en naturlig salthalt på ca 0,3 %. Blir det omgivande vattnet av samma salthalt stressas fisken av.
Vid behandling av fisksjukdomar. Ta upp den sjuka fisken och ha den i ett karantänkar, tillsätt 5 kg salt per 1000 liter vatten, byt ut 90% av dammvattnet efter en vecka och tillsätt 1 kg salt per 1000 liter vatten igen. Var försikig då du förenar salt och mediciner! Läs på medicinförpackningen vad som gäller när salt och medicin kombineras. För akut behandling av sjuk fisk, innan behandling i karantänkaret, använd 3 kg salt för 100 liter vatten och sänk ned fisken i karet med en håv, ha fisken där i 5 minuter. Ta därefter fisken tillbaka till karantänkaret och se till att det är en kraftig genomluftning i karet. Under behandlingen ska du ha fisken under uppsikt så du ser om de verkar må dåligt. Guldid och stör är känsligare för mediciner. Salt får inte tillsättas i större doser om det finns musslor.

Tillbaka till Kunskapsbanken