Dammtrivsel

Publicerad av Dammtrivsel

Filterinstallation – gravityr- och pumpmatat

Här presenteras olika filterinstallationer, när det gäller gravityrmatade filter och pumpmatat filter.

  1. Pumpmatat flödesfiltersystemEn filterpump i dammen pumpar vattnet genom en UVC-enhet och sedan till ett flödesfilter.
    Vattnet återgår därefter till dammen.                                                      1
  2. Gravityrmatat flödesfiltersystemDammvattnet matas in genom ett bottenavlopp och självtrycks genom det nedgrävda flödesfiltret, som har 110 mm inlopp ex Nexus och Specialist. I sista kammaren monteras filterpumpen, som trycker vattnet vidare till en UVC-enhet och tillbaka till dammen. Filtret monteras något över vattenytan.                                                                                                                                                       2
  3. Gravityrmatat tryckfiltersystemDammvattnet matas igenom ett bottenavlopp, därefter går vattnet vidare till ett sievefilter, ex Cetus och Ultrasieve, som monteras något över vattenytan. Sedan monteras filterpumpen bakom sievefiltret, som suger bort vattnet från sievefiltret och in i beadfiltret. Beadfiltret kan monteras både över och under marknivå, eftersom det är tryck i filtret. Därfter går vattnet vidare till UVC-enheten och tillbaka till dammen.

3

Tillbaka till Kunskapsbanken