Dammtrivsel

Publicerad av Dammtrivsel

Dammskötsel höst och vinter

Om man tänker ha guldfiskarna kvar i dammen under vintern bör dammen vara minst 90 cm djup på något ställe. Koi karpen behöver 1,2 -1,5 m djup. Fiskarna behöver även lite extra hjälp för att klara den kalla årstiden. Gör gärna ett delvattenbyte inför vintern och kolla vattenvärdena.

Bra att ha inför en dammvinter:

Doppvärmare– Förhindrar att dammen helt fryser igen. Ett mycket bra och effektivt sätt att hålla en liten del av dammen öppen. (en vak).

Isstoppare en frigolithätta som läggs i vattnet och håller en bit av dammen isfri och sumpgaser kan tränga ut.

Luftpumpar– Med en luftpump håller man vattnet i rörelse. Dess låga energiförbrukning gör att det snabbt betalar sig. Även sommartid gör pumpen stor nytta, det varma vattnet har sämre syrehalt och kan därigenom orsaka syrebrist för fisken. Luftpumpen skall stå regn- och solskyddad bredvid dammen. Luften trycks ned i vattnet med hjälp av luftslangar till syrestenar som finfördelar luften i bubblor. Vi har ett bra urval av luftpumpar.

Skyddsnät– Skyddsnät hindrar löv att falla ned i dammen och orsaka en onödig näringsdepå.

Termometer– Ger dig information om vattnets temperatur.
(Viktig info för hur utfodringen av fisken skall vara.)

Dammsugare– Dammsugaren har blivit en populär produkt och ett bra hjälpmedel för dammägaren. Inför vintern kan det vara bra att göra en städning för att få bort slam och döda alger, som kan förbruka syre inför vintersäsongen.

Är dammen ca. 90 cm. djup eller mer, kan fiskarna vara kvar i den under vintern med hjälp av isstoppare och luftpump. Fiskarna kan inte tillgodogöra sig mat då vattentemperaturen är 10 ° eller lägre, så de behöver ingen mat under vintern. Isstoppare och luftpump gör att fiskarna får det syre de behöver och att sumpgaser luftas bort.

Töm inte ur vattnet i dammen på vintern. Det biologiska systemet som byggts upp under säsongen slås då ut. Att gå på isen kan skada gummiduken. På mindre dammar kan man lägga en stege med en bräda på, över dammen. Då blir dammen lätt tillgänglig om något skall kontrolleras under höst- och vintersäsongen. Gör heller inte hål i isen med slag av ex. en ishacka, dessa slag kan fortplanta sig i vattnet och fisken kan dö av chock.

På hösten är det lämpligt att spänna ett nät över dammen, då förhindras att näringsämnen ex. löv kommer ner i dammen och tillför onödig näring. På våren kan detta annars skapa stora problem med algbildning. Nät finns i olika storlekar. En håv är bra att ha för att samla upp skräp som finns i dammen eller på dammens botten, speciellt inför vintern. Klipp inte ner växterna förrän på våren, det mår de bäst av.

 

Tillbaka till Kunskapsbanken