Dammtrivsel

Publicerad av Dammtrivsel

Dammbyggnation med gummiduk

Några tips om vad man bör tänka vid placering av dammen:
Planering är A och O när det gäller dammbyggnation. För att dammen ska få det utseende du önskar och för att växter och fiskar ska trivas är det viktigt att du först tänker igenom placeringen av dammen.
För att växter och fiskar ska trivas bör dammen få solljus minst fem timmar per dag. Den bör heller inte anläggas direkt under lövträd, det blir lätt problem då löv faller ned i dammen och ger onödig näring till den. Högre buskar och växter bör planteras så att de inte skuggar dammen i onödan.
Tänk på att placera dammen i närheten av uteplats, eller synlig från den i alla fall. Ett litet vattenblänk ger nytt liv åt trädgården, inte minst för fåglar och andra smådjur. Är man intresserad av att skapa ett stabilare ekosystem för växter och fiskar så bör dammens vattenyta vara 8 – 10 m².
De flesta vattenväxter behöver ha ett vattendjup på 10 – 20 cm, dessa kallas för sumpzonsväxter. Det är därför bra att ha en rejäl sumpzonshylla strax under ytan, 50 cm eller ännu bredare. Undervattensväxter placeras på ett djup av 30 – 70 cm, dessa växter är ofta näringsupptagande och syregivande och hjälper därmed till att hålla vattnet i god balans. Näckrosor planteras på ett djup av 70- 90 cm. Om fiskarna ska övervintra i dammen bör den djupaste delen av dammen vara 120 cm djup.

Så här bygger du din damm: (den här dammen har även fått ett altandäck utöver dammen, för att komma nära vattnet och enkelt kunna sköta pumpen bl a.)
1. Markera dammens form.
Markera på marken var dammens ska vara. Här är det lämpligt att använda trädgårdsslangen, för att få fram den form som man vill ha, därefter kan det vara bra att måla med färg utanför slangen. Tänk på att dammen kommer att kännas mindre då den blir färdig! (Ca 25%)
2. Planera ut
Slå ner pinnar runt om där du har målat, väg av med vattenpass och planka.
Markera var vattenytan ska vara på pinnarna och kolla så att vattenytan är vad du har tänkt att den ska vara.
3. Gräv dammen
Gräv dammen till önskat djup, önskad form och tänk även på att göra olika planteringszoner.
Det är lämpligt att börja i mitten och sedan gräva utåt sidorna. Gräv ca 5 cm djupare än du tänkt dig, du bör ha plats för sanden.
Ta bort vassa stenar och andra saker, ex rötter, som skulle kunna skada gummimattan.
10_3

4. Kantbandet sätts
Slå ned pinnarna till kantbandet, så de står stadigt. Använd tryckimpregnerade pinnar (45*45 mm), eller kantfästen som är miljövänliga, åldersbeständiga och gjorda för kantbandet. Väg av på pinnarna var vattenlinjen ska vara och markera det på pinnarna. Skruva sedan fast kantbandet med två rostfria trallskruvar i varje pinne. Såga sedan av pinnarna ett par cm under kantbandet. Se till att det inte blir några vassa kanter kvar efter skruvhålet i kantbandet.

17

5. Lägg i sand
Lägg i ett 5- 10 cm tjockt mursandslager på alla ställen där det går att göra det. Vattna och packa sanden.

20

6. Lägg i skyddsmatta
Lägg i skyddsmattan, lägg ca 20 cm omlott där det blir skarvar.
Lägg i skyddsmattan uppifrån kanten och nedåt, börja gärna lite utanför kantbandet, så tränger det inte ut sand på mattan i skarvarna.
Duscha lite med vattenslangen på skyddsmattan, så ligger den lättare still.

 

 

7. Lägg i gummiduk och fyll på vatten
Vik ut gummimattan över dammen och lägg några stenar på kanterna så att mattan håller sig på plats.
Det är nu dags att fylla på vatten. Under tiden du fyller på vatten kan du också justera vecken på gummimattan, så att de blir så få som möjligt. Gör så få veck som möjligt och lägg dem åt samma håll. Det ger sig självt när du fyller på vatten. Fyll dammen nästan ända upp till färdig nivå.

Planera var du tänker placera pumpen och lägg dit en platt sten där, för att ha den på.
Plantera näckrosen i sin korg. Lägg i säckväv eller en lakansbit i korgen, så tränger inte näckrosleran ut genom hålen på korgen. Lägg i näckroslera, några näringskulor och plantera näckrosen. Lägg några stenar överst (3-5 cm stora), så inte fiskarna kommer åt leran. Sätt dit näckrosen strax innan du början vattenpåfyllandet.

26

8. Justera kanterna
Vik ned skyddsmattan och gummiduken bakom kantbandet. Låt gummiduken vikas ned bakom kantbandet, så att det täcker hela kantbandets höjd. Klipp av överbliven duk. Packa sedan jord mot gummidukens utsida. 
31
9. Sumpzonen
Nu är det lämpligt att pumpa ur vattnet ur sumpzonen, så den blir torrlagd. Då kan man lättare jobba med materialet och det mindre grumligt i vattnet.
Lägg dit kantmatta, om så önskas. Det är bra att ha om du ska plantera vattenväxter utan korgar.
Dekorera med sten på den grunda sumpzonsdelen, så att den ser naturlig ut. Använd gärna ett extra lager gummimatta här, om inte kantmatta används, det skyddar för större tyngder. Lägg större stenar i framkanten, som på bilden, och kila in mindre stenar mellan dem så att jorden inte kan tränga ut i dammen. Lägg den släta sidan av stenen mot gummiduken. När dammen blir äldre är det sammanbundet med rötter mellan stenarna och gummiduken syns inte.
32

10. Plantering av vattenväxter
Har du redan nu tillgång till vattenväxterna kan de med fördel planteras fritt i sumpzonen, det är lämpligt att plantera växterna i grupper om tre till fem. Vill man ha en solitär vattenväxt är t ex smalkaveldun en bra växt, den kan planteras i en korg så att det finns möjlighet att ha kontroll över dess utbredning. Det är lämpligt att använda korgar eller påsar om man vill begränsa vissa vattenväxter. Använd vattenväxtjord när du planterar vattenväxterna, tänk också på att ge näringskulor till växterna bredvid roten, så att de får en bra start.

 34

11. Dammen är klar.
Nu är det dags att koppla ihop pump och filteranläggning sedan är det tid att NJUTA.

69

70

 

 

LYCKA TILL MED DITT DAMMPROJEKT!
Har du funderingar kring din damm, tveka inte att kontakta oss, vi hjälper gärna till. 070-37 67 948 eller maila oss.

Fotona är tagna av: Mats och Christina Johansson, Sävsjö. TACK!

Några tips om vad man bör tänka vid val av pump. Pumpens storlek bör anpassa till dammens storlek, ett riktmärke som är fungerar bra är att dammens vatten ska ha passerat pumpen efter ca. två timmar, eller gärna tidigare. Detta är bra för att få en tillfredställande syresättning av dammen. Välj gärna ett större filter än vad din damm behöver, det kommer både du och din damm att tjäna på – jag lovar.

Skyddsmatta och andra mattor:
Slitstark polyestermatta, 2 m bred, för skydd mot mekaniska skador. Istället för sand eller både och används en skyddsmatta för att skydda folien underifrån mot vassa stenar, rötter eller dylikt. Skyddsmattan läggs med ca 15 cm överlapp och skyddar dammfolien mot mekaniska skador. En billig säkerhetsåtgärd.
Erosionsmatta i kokos, 1 m bred, fungerar på samma sätt som nylonmattan. Skillnaden är att kokos löses upp med tiden. Jord eller grus läggs direkt på mattan, växter planteras och efter några år har rötterna bundit samman allt. Växterna får bra fäste och etablerar sig snabbt. Lämplig när lutningen inte överstiger 25°.
Stenmattan är bra till bäckar eller svåra kanter. Kan hängas på kanten eller användas till bäckar. Lägg naturliga stenar på mattan i bäckfåran och det skapas ett mycket snygg och naturlig miljö efter några månader när alger får fäste i mattan.
Nylonmattan, 1 m bred,  är lockig och håller fast sten och jord. Jord, grus eller sten läggs direkt på mattan och växter planteras. Växterna får bra fäste och etablerar sig snabbt. Lämplig när lutningen inte överstiger 25°.
Tillbaka till Kunskapsbanken