Dammtrivsel

Publicerad av Dammtrivsel

Bygga reningsdamm

Att bygga en enkel och effektiv reningsdamm till ett befintligt filter är bra för att få ett klart vatten och mycket mindre alger. En damm ska vara täckt, till minst en tredjedel, av växter för att den ska fungera bra och ta upp så mycket oönskad näring som möjligt, ex fosfater, som är svåra att binda.

Det kan fungera att ha en damm utan växter om den kompletteras med en reningsdamm som innehåller mycket växter, då behövs inte fosfatbindande vattenpreparat i samma utsträckning, för att förebygga algtillväxt.

Att bygga reningsdammen fungerar på ungefär samma sätt som att bygga en vanlig damm, kantband används, skyddsduk och gummiduk läggs i. Se mer under Bygga damm.

En reningsdamm bör vara minst en tredjedel så stor som dammens vattenyta. Den bör placeras lite över dammens vattennivå, men det är inte nödvändigt. Reningsdammens djup kan variera mellan 10-30 cm, det är bättre att den är långsmal än bred (ca 2 m), då får nämligen vattnet en längre sträcka att rinna genom växtligheten och därmed upptas fler näringsämnen och slampartiklarna fastnar bättre. Det går även bra att göra förhöjningar i reningsdammen så att jorden hamnar ovanför vattenytan, ca 10-15 cm, där vissa vattenväxter trivs bra och är vattenrenande, ex gult gyckelblomster. Låt vattenflödet från det befintliga filtret passera genom hela planteringsbädden. Vattenflödet genom växtligheten fungerar bra om det inte överstiger 10.000 liter / timme om den är 2 m bred och 6 m lång,. Ett långsammare vattenflöde är ingen nackdel. Låt sedan vattnet rinna tillbaka till dammen via bäck eller vattenfall.

Planteringen av dammen ska vara i ett lager av grus/sand (använd inte krossat material, som lätt kan skada duken) som lagts på botten. Därefter planteras det mycket vattenväxter direkt i det materialet.

Lämpliga växter att använda är : Pilblad, smalkaveldun, vattencrassula, blomvass, förgätmigej, kranssvalting, hästsvans, kabbeleka.

När våren kommer är det dags att klippa ned de döda växterna och ta bort dött material, ex löv. Är det slam i fickorna så bör detta avlägsnas med ex en dammsugare. Det brukar vara enklast att jobba med dammen om en planka eller stege med en planka på läggs över dammen, då nås alla delar av dammen enkelt. Reningsdammen har inte bara en god funktion med vattenreningen utan den är även ett vackert inslag i trädgården när det blommar i den.

Lycka till! Har du frågor kan du höra av dig via telefon, 070- 37 67 948 eller mail.

Tillbaka till Kunskapsbanken