Dammtrivsel

Publicerad av Dammtrivsel

Bygg med färdigformade dammar och vattenfall

En färdigformad damm, kombinerad med färdigformade vattenfall, är det lättaste alternativet när man vill anlägga en damm i sin trädgård. Fördelen med en formgjuten damm är att man får en ganska djup damm på en liten yta, ca två m². Vattenmängden i dammarna är från 150 liter till 1500 liter. Längst upp finns en planteringsrand för sumpzonsväxter, man kan även ha en näckros i botten och några fiskar (som bör förvaras på annat ställe under vintern). Formgjutna dammar behöver inte grävas med helt, man kan lägga en stödmur runt dammen. Man får ett större intryck av dammen och minskar risken för att jord ska rinna i dammen vid häftiga regnfall.

 Så här gör du när du ska sätta dit din damm :
1. Placera ut dammen , slå ned några pinnar eller måla ut formen runt om.
(Dammen ska stå på rätt håll på marken.)
 2. Gräv snett nedåt och gör en plan botten. Lägg ett lager sand på botten. Sätt i dammen och fyll dammen med ca 10 cm vatten och kolla så att den står vågrätt.
 3. Fyll i sand jämte dammen, fortsätt med vatten i dammen och sand jämsides upp, tills det är fullt. På det här viset får du ett jämt tryck hela vägen upp och dammformen ändrar sig ej.

 

Tillbaka till Kunskapsbanken