Dammtrivsel

Publicerad av Dammtrivsel

Bygga baddamm/koidamm med helofytfilter

Den här dammen är ett förslag på hur man tänker då man planerar för att bygga en koi- eller baddamm och vad det kostar med rekommenderade produkter. Givetvis planeras dammen formmässigt efter aktuella förutsättningar och önskemål.

Om enbart en baddamm planeras, utan fisk i, då blir inte vattnet så smutsigt och därmed behövs ej nr 11, filter med bypassfunktion. Då räcker det med förfiltret (Sievefiltret) och helofytfiltret.
Tekniskt sett är en koidamm och en baddamm detsamma, men finns fiskar i dammen ska dessa ej komma in i helofytfiltret, där ska enbart växter hålla till och få vara i fred.
Dammen innehåller 65 – 75.000 liter vatten. Totalt mått på damm inklusive helofytfilter är 12,5 * 6,5 m, baddelen är ca 7*5,5 m, på det djupaste är dammen ca 1,8 m.

Det är bättre att ha överkapacitet på filteranläggningen, det gör bara att det är roligare och lättare att sköta dammen.
Kostnaden för att satsa på en större filteranläggning är värt priset i längden.

Total kostnad för att bygga dammen i den här storleken, med de produkter som beskrivs är 100-110.000 kr.
Om dammen byggs som baddamm (dvs utan fisk i) minskar priset med 15-20.000 kr, då finfiltret/beadsfiltret ej behövs.

 

Här finns en förklaring på hur man bygger en baddamm/koidamm med reningsverk och helofytfilter/rotzonsfilter.

 

 1. Kantband, ca 30 m och kantfästen ca 40 st, används för att forma dammen och ge den stabila kanter.
 2. Fiberduk, en kraftig fiberduk på 5 m bredd, N5, 340 g/m², 5*50 m. Den används under gummiduken och även ovanpå gummiduken där helofytfiltret byggs.
 3. Gummiduk, 1 mm, Green Seal EPDM, 11,66 * 18 m                      Tjockare duk finns,  1,2 mm specialbeställning  på den produkten.
 4. Bottenavlopp 110 mm, där smutsvattnet transporteras till filteranläggningen.
 5. PVC-rör 110 mm, gravitationsmatad tryckledning till filtret.
 6. Avstängningsventil till filtret, för att reglera flödet in till sievefiltret.
 7. Sievefilter med 300 micro sievelement, Ultrasieve III, för att filtrera grovpartiklar innan vattnet fortsätter in i finfiltret.
 8. Smutsavlopp från sievefilter.
 9. Backventil mellan pump och filter, för att stoppa vattnet då pumpen stängs av så det inte går baklänges.
 10. Pump, steglös med varvtalsregulering, ex. Aquaforte Prime vario 22000 eller 30000.
 11. Filter med bypassfunktion, airblower och sexvägsventil. Filtret innehåller 170 liter filtermaterial med tillhörande pump och ventil för enkel rengöring, Econobead 100 (EB 100)
  Airblowern är till för rengöring av filtret, den skakar och blåser rent beadsen i filtret.
 12. UVC-enhet, gärna med amalgamlampa, för att få bort svävalger och bakterier, så vattnet hålls klart.
 13. Doseringspump för att automatiskt  dosera in flytande bakteriekultur.
 14. Utlopp från filtret till dammen. Detta ska placeras på ett sådant sätt att vattnet kan roteras i dammen, och föra ytvattnet effektivt mot skimmern.
 15. Ventil för att kunna justera flödet in mot skimmern.
 16. Skimmer, finns i olika utföranden ex vägg- eller hyllmonterad.
 17. Natursingel som filterbädd, bör vara ca 1/3 av dammens totala yta. Här planteras 8-10 vattenväxter / m², som tar upp överskottsnäring ur dammen (fosfater).
 18. Filtreringsrör med många små hål i, eller dräneringsrör för att fördela vattnet över en stor yta i helofytfiltret7filterbädden. Flödet genom denna del ska gå sakta.
 19. Pumpledning till filterrör
 20. Trädäck över filterhus, fungerar bäst om det finns en lucka i däcket så att det blir enkelt att kunna sköta filterrummet.

 

Kontakta oss gärna för rådgivning, tips och lösningar kring din dammbyggnation. Ring på 070- 37 67 948 eller maila till:  info@dammtrivsel.se

 

Tillbaka till Kunskapsbanken