Svärdslilja, Iris peudacorus

39:–

Svärdsliljan, Iris pseudacorus, vanligast irisarten med gul blomma, starkväxande, planteringsdjup 0 – 20 cm.

Produktbeskrivning

Svärdsliljan, Iris pseudacorus, är den vanligaste Irissorterna för vattenanläggningar. Det är en mycket härdig och robust sort som tål det mesta. De kraftiga lansettformade bladen blir 50-80 cm långa. De bildar snabbt vackra bestånd. De stora kraftigt gula blommorna utvecklas i maj-juni. Svärdsliljan passar i de flesta dammar över hela Sverige. Plantera vattenväxten i en korg eller påse med vattenväxtjord och några näringskulor.

Teknisk specifikation

Blomfärg:
Gul
Planteringsdjup:
0 - 20 cm
Höjd:
40 - 70 cm
Blomstorlek:
drygt 10 cm
Rekommenderad minsta dammstorlek:
5 - 7 m²
Planteringsmaterial:
Vattenväxtjord och några näringskulor
Vinterhärdighet:
Mycket god vinterhärdighet

Relaterade produkter