Undervattensväxter

Undervattenväxter planteras under vattenytan, de är ofta stora näringsupptagare och syregivare. Leveranserna av vattenväxter börjar i maj.

10 produkter