Undervattensväxter

Undervattenväxter planteras under vattenytan, de är ofta stora näringsupptagare och syregivande. Leveranserna av vattenväxter börjar i maj.

12 produkter