T-kopplingar

T-kopplingar används för att förgrena vatten åt två håll, det finns både gängade och ogängade T-kopplingar.

17 produkter